Dødsannonser fredrikstad blad. Bentzen Begravelsesbyrå 2019-11-20

Annonsering av dødsfall

dødsannonser fredrikstad blad

Av forskjellige grunner kan man velge å ikke annonsere dødsfallet før etter at seremonien har funnet sted. . Vi gjør vårt ytterste for at kundene våre skal få den veiledningen og oppfølgingen de trenger. Erfaring viser at deltagelse fra personer utenfor den nærmeste kretsen er til hjelp gjennom sorgen. Vi har mange års erfaring med å hjelpe mennesker i en sorgtung situasjon, og kjenner til viktigheten av å oppleve trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med en gravferd.

Next

Bentzen Begravelsesbyrå

dødsannonser fredrikstad blad

Det kan være viktig å få gjort dødsfallet kjent for familie, venner etc. Selv om det er fullt mulig å gjennomføre en privat seremoni med kun de nærmeste tilstede, anbefaler som oftest fagpersonell forhåndsannonsering og åpen seremoni. Gjennom fem generasjoner har vi i Bentzen Begravelsesbyrå bistått familier med å ta en verdig avskjed med sine kjære. Annonsen kan publiseres så snart tid og sted for seremonien er fastsatt. Byrået kan veilede i utforming av dødsannonsen, innhente pris og bestille dødsannonse i valgte aviser.

Next

Bentzen Begravelsesbyrå

dødsannonser fredrikstad blad

Husk også på at det kan finnes mennesker utenfor familien og den nærmeste kretsen som trenger å ta farvel. Dødsannonsen kan rykkes inn i en eller flere aviser, eller publiseres på nett, og i de fleste tilfeller gjøres begge deler. Vi sier da gjerne at gravferden gjennomføres i stillhet. Vårt annonsesystem dekker de fleste av landets aviser, og du som pårørende får mulighet til å lese korrektur og godkjenne annonsen før publisering. Derfor er vi tilgjengelige døgnet rundt for å bistå med praktiske og økonomiske spørsmål.

Next

Bentzen Begravelsesbyrå

dødsannonser fredrikstad blad

Det viktigste for oss er at de pårørende sitter igjen med et verdig minne, og en opplevelse av å ha blitt ivaretatt i en vanskelig tid. Vi bistår selvfølgelig også med annonsering av dødsfallet på nett. . . . .

Next

Annonsering av dødsfall

dødsannonser fredrikstad blad

. . . . .

Next

Annonsering av dødsfall

dødsannonser fredrikstad blad

. . . . . .

Next

Bentzen Begravelsesbyrå

dødsannonser fredrikstad blad

. . . . . . .

Next

Annonsering av dødsfall

dødsannonser fredrikstad blad

. . . . . .

Next