Erhvervshus hovedstaden. Vi hjælper din virksomhed med vækst 2019-11-18

Erhvervshus Sydjylland

erhvervshus hovedstaden

Trine er i dag Kreativ Direktør i sit eget firma. Derfor er en vækstplan for virksomheden ikke nok, denne skal suppleres med en personlig udviklingsplan for lederen selv, med fokus på, hvordan man som leder skal udvikle sig, for at kunne eksekvere den planlagte strategi. Interesseret i at få en af de attraktive pladser? En måling lavet på de virksomheder, der siden 2012 har deltaget i lederprogrammet viser, at deltagernes bruttofortjeneste i gennemsnit vokser 18% mere end sammenlignelige virksomheders. Deltagelse er baseret på en udvælgelse blandt de mest ambitiøse vækstvirksomheder med mellem 10-100 ansatte. For der er nemlig et men. Den uafhængige netavis Altinget har eksisteret siden 2000 og leverer hver dag dugfriske nyheder om dansk politik.

Next

Erhvervshus Hovedstaden

erhvervshus hovedstaden

Ledelsesudfordring: Der er ikke nok timer i døgnet Det har været otte hæsblæsende år, hvor virksomheden er vokset fra en drøm til mere end 14 ansatte på tre forskellige lokationer. En styrket ledelse skaber nemlig de bedste rammer for vækst. Handling Det hele munder ud i en vækstplan for virksomheden for at sikre forankring og eksekvering. Det korte af det lange er, at i det omfang, private virksomheder har behov for rådgivning, findes der et veludviklet privat marked for rådgivning, der tilbydes af advokater, revisorer og konsulentvirksomheder. Første skridt for enhver ambitiøs leder består i, at få lagt en målrettet plan for virksomhedens vækst. Læs mere her: Sidst opdateret: 07. Modellen dækker over en tredelt lederrolle med hver sit fokus — specialist, management og leadership.

Next

Har du vækstambitioner så kontakt os

erhvervshus hovedstaden

Både offentlige og private aktører i hovedstadsregionen samarbejder om at nå visionen om en metropolregion med høj vækst og livskvalitet. Netværket og sparringen med andre ledere i samme båd er også guld værd. Måske tjener det både dig og virksomheden bedst, hvis du selv træder til side og ansætter en professionel leder. Vækst via Ledelse har kombineret træning, netværk og kompetenceudvikling, og effekten har været overraskende stor på stort set alle målepunkter. Det kan den nok, men den burde koncentrere sig om at gøre reglerne enkle, så behovet for rådgivning minimeres. Vi har samlet en lang række videoer, hvor eksperter opdaterer dig på alt fra at finde startfinansiering til at vælge den rigtige forretningsmodel og bygge kunderelationer på sociale medier.

Next

HIP

erhvervshus hovedstaden

I de mere end 20 år virksomheden har eksisteret, er der sket meget. Vi er ejet af de. Og selvom Luca var vokset op med rejsebranchen i blodet, krævede det en ekstra indsats, da Luca pludselig skulle overtage sin fars firma. Det har man forsøgt at skjule ved at manipulere med rapporteringen af resultatet. Som leder handler det om, at være modig nok til at vedkende sig sine begrænsninger og i højere grad uddelegere opgaver til medarbejderne. Det gør, at de sjældent får tid til at tage kvalificeret stilling til, hvor virksomheden skal bevæge sig hen.

Next

Erhvervshus Hovedstaden

erhvervshus hovedstaden

Vi samarbejder også med den på tværs af hovedstadsregionen. Det er naturligvis helt utilstedeligt. Efter 10 års vækst og en håndfuld gazeller blev Trines arbejdsdag domineret af alt andet end design. Mange små og mellemstore virksomheders udvikling er ofte tilfældig og mangler retning, netop fordi lederen drejer på alle håndtag og træffer alle beslutninger. Er det, det nu laver, også noget, der kræver offentlig indsats? Herefter følger en kick off, 2×2-dages ledercamps, der sætter fokus på dig som leder — dine styrker og mulige udviklingsom­råder. Nu er der ryddet op, medarbejderne er afklarede, lønsomheden er forbedret og der er lagt en langsigtet plan som hele organisationen føler sig som en del af. I tæt samarbejde med den lokale erhvervsservice tilbyder vi virksomhederne uvildig sparring samt deltagelse i attraktive programforløb og samarbejdsprojekter.

Next

Har du vækstambitioner så kontakt os

erhvervshus hovedstaden

Den typiske ejerleder starter egen virksomhed som specialist på sit felt, og vil derfor også påtage sig opgaven som faglig specialist, men i takt med at virksomheden vokser, træder de fleste ledere ud af specialistrollen og fokuserer mere på management — altså driften af virksomheden. . Især det sidste er vigtigt: uddelegering og rollefordeling er essentielt at få på plads, hvis du vil lede sin virksomhed udenom de værste forhindringer. Han eller hun vil føle sig udfordret som leder. Smukt formuleret af erhvervsjournalist på Berlingske, Birgitte Erhardtsen: 70 pct.

Next

Erhvervshus Hovedstaden skjuler opgavetyveri

erhvervshus hovedstaden

Programmerne løber typisk over 3-4 måneder, og kan bestå af en altid overkommelig mængde workshops, feedback boards, og jævnlig, individuel konsulentbistand fra nogle af branchens bedste specialister på det givne felt. Det hele munder ud i en vækst- og kompetenceudviklingsplan, som vores konsulenter sammen med jer forankrer i virksomheden. Det handlede om at få vendt blikket indad og indse, at det ikke altid handler om at vækste. På den måde bliver ledelse et stadigt mere afgørende konkurrenceparameter i udviklingen af fremtidige vækstvirksomheder. Og efter endt forløb hos os, tilbyder vi ofte at pege i den rigtige retning, hvis du skal have hjælp til at tage de afgørende skridt og eksekvere på de planer og med det overblik, vi sammen har skabt.

Next

Har du vækstambitioner så kontakt os

erhvervshus hovedstaden

Og når jeg blev tvunget til at forklare, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, kunne jeg godt høre, at det lød forkert. Renoveringer påvirker beboerne meget, så alle typer renovering burde jo have beboerne og ikke projektet i førsterække. I 2002 kom Peter Halkjær til virksomheden og i 2006 overtog han roret. Netværk — en fast grobund, vildt voksende Vi arbejder hårdt på at styrke vores tilbud til dig gennem samarbejde med andre offentlige og private aktører. Jeg ved ikke ret meget om ledelse og må erkende, at nu med 30 mand ansat, kan jeg ikke løfte lederskabet på samme personlige måde, som da vi blot var 3 ansatte. Som leder handler det om, at være modig nok til at vedkende sig sine begrænsninger og i højere grad uddelegere opgaver til medarbejderne.

Next

Erhvervshus Hovedstaden

erhvervshus hovedstaden

For eksempel kan vi, i visse tilfælde, henvise dig til lokale, kommunale erhvervs-indsatser. Og her fire år efter er Friday Group gået fra at være et enkeltmandsfirma til at have 20 ansatte og en omsætning på 20 millioner. I kontrolgruppen er egenkapitalen steget fra 5,5 mio. Det er næppe en spidskompetence i den offentlige sektor. Efter den vækst vi har været igennem, er vores roller blevet redefinerede — jeg var jo ikke leder, jeg er jo bare en ingeniør, der har startet en virksomhed.

Next

Erhvervshus Sydjylland

erhvervshus hovedstaden

Den offentlige sektor er også ekspert i vækst, vel at mærke skattefinansieret vækst. Hurtigt ind, tryg ud — og afklaret videre Vi er altid klar til din henvendelse, og har kapacitet til at rykke hurtigt på den. Så kom ud af maskinrummet, overlad roret til andre og bliv den kaptajn, som din virksomhed fortjener. Den offentlige sektor er unægtelig ekspert i at udfærdige regler, så den kan vel også rådgive om den? I det konkrete tilfælde med Erhvervshus Hovedstaden må der placeres et ansvar. Det hjælper et stykke af vejen — men som regel vil lederen møde en ny barriere, nemlig manglende tid til at føre planen ud i livet.

Next