Koulun päättäjäiset 2020. Koulujen luku 2019-11-19

Merituulen koulu

koulun päättäjäiset 2020

Lukuvuoden alussa opiskelija sopii ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa, mihin tilaisuuksiin hän ei voi osallistua. Niihin saattaa sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, mutta juhlaa ei katsota kuitenkaan uskontoa harjoittavaksi tilaisuudeksi. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten. Wilma-tunnukset Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Kouluun tutustuminen Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8. Uskonnon harjoittamiseksi katsotaan jumalanpalvelukset ja uskonnolliset päivänavaukset.

Next

Lukuvuosi 2019

koulun päättäjäiset 2020

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan. Opiskelijan ei tarvitse osallistua näihin eikä muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lauantait ovat lukuvuoden aikana vapaapäiviä lukuun ottamatta syys- ja kevätlukukauden päättymispäiviä. Koulun tiloissa toimii myös 0. Penkkaripäivän ja Wanhojen päivän ohjelmat sovitaan ryhmänohjaajien kanssa ja toimitetaan kirjallisena rehtorille ennen kolmannen jakson koeviikkoa. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota. · Ketolanperän koulu 050 463 6483 · Kirkonkylän yhtenäiskoulu 050 316 9598 · Linnakangastalon koulu 050 316 9488 · Santamäkitalon koulu 050 463 6483 · Ylikylän yhtenäiskoulu 050 316 9555.

Next

Perusopetuksen lukuvuosi ja loma

koulun päättäjäiset 2020

Opiskelijan on kuitenkin ilmoitettava etukäteen, jos hän ei aio osallistua uskontoa harjoittaviin tilanteisiin. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä noin 190. Työajat ja loma-ajat saattavat hieman vaihdella vuosittain. . Lukuvuoden 2019-2020 koulujen työ- ja loma-ajat Syyslukukausi 8.

Next

Koulun työ

koulun päättäjäiset 2020

Opetukseen tauon tuovat paitsi kesäloma myös syysloma, talviloma eli hiihtoloma ja pääsiäisloma. Merituulen koulu Merituulen koulu on Inkoon suomenkielinen alakoulu. Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan. Lukion juhlat ovat osa opetusta ja koulutyötä ja siten kaikille kuuluvia tilaisuuksia. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa. Esiopetuksen, peruskoulujen, lukioiden ja Tredun työajat Lukuvuosi rakentuu syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta. Tarvittaessa opiskelijan kanssa sovitaan yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta korvaavasta toiminnasta.

Next

Perusopetuksen lukuvuosi ja loma

koulun päättäjäiset 2020

Koulussa opetetaan lukuvuonna 2019-2020 kahta esiopetusryhmää sekä yhtätoista perusopetusryhmää ja kahta erityisopetuksen pienryhmää alakoulun luokilla 1-6. . . . .

Next

Perusopetuksen lukuvuosi ja loma

koulun päättäjäiset 2020

. . . . . .

Next

Työpäivät ja loma

koulun päättäjäiset 2020

. . . . . . .

Next

Merituulen koulu

koulun päättäjäiset 2020

. . . . . . .

Next

Työ

koulun päättäjäiset 2020

. . . . . . .

Next

Perusopetuksen lukuvuosi ja loma

koulun päättäjäiset 2020

. . . . . . .

Next