Nrk skole islam. Islam og ramadan 2019-11-19

KAPITTEL 5

nrk skole islam

Menneskesynet I likhet med menneskesynet i kristendommen og jødedommen — og til forskjell fra buddhismens og hinduismens lære om mennesket — har mennesket både kropp og ånd. Han var far til Muhammeds yndlingshustru Aisha. Sana Iman Meskini og Isak Tarjei Sandvik Moe i den lange, interessante og opplysende dialogen om religion i 7. Stoffet han har mottatt fra Bibelen, har han derfor fått overlevert muntlig, kanskje gjenfortalt etter minnet. De kalles de fem søylene. Den første bønnen må bes før soloppgang, og den siste må bes etter solnedgang. Utover på 1200-tallet gjenerobret muslimene landet, men da hadde en ny stormakt trått fram.

Next

NRK Skole

nrk skole islam

Brudd på det seksuelle kjønnsrollemønsteret er i muslimske land og muslimske miljøer forbundet med skam, noe som gjør at familiene til kvinnene kan «miste ansikt». Men da må vi samtidig huske at svært mange troende muslimer ikke følger sharia i alle saker. De mange moskeene som etter hvert er bygd i Norge, avspeiler forskjeller i nasjonal bakgrunn, i språk, i trosretning innen islam og i kulturelle tradisjoner. I Islam blir man frelst ved at man underkaster seg Allah og følger hans vilje. Mest kjent er Det muslimske brorskapet som ble stiftet i 1928 av en egyptisk skolelærer, Hassan — al Banna 1906-49.

Next

Nettsteder KRLE

nrk skole islam

Jøder som ikke tilhørte disse klanene, fikk fortsatt bo i byen, selv om de ikke gikk over til islam. Etter dette ble det gamle islamske storriket delt i flere riker med egne herskere. Allah og skapelsen av mennesket Det hele starter med Allah selv. Det er dette vi mener når vi snakker om arvesynden. For muslimene er Koranen fullbyrdelsen av Guds budskap til menneskeheten og av alle tidligere hellige skrifter.

Next

Pilegrimsreise og id

nrk skole islam

Selv kunne Muhammed verken skrive eller lese. Verden og virkeligheten Likesom kristendommen og jødedommen opererer islam med en begynnelse, skapelsen, en fortsettelse — historien — og et fullkomment mål — Paradis. Raskt viste det seg at det kom til militære sammenstøt mellom folk i Mekka og Medina. Bare én gruppe kan med sikkerhet bli frelst, og det er martyrene, de som blir drept i kampen for islam. Innflytelsen fra jødisk-kristen tenkning er tydelig. Til å begynne med fantes det noen ulike tekstutgaver, men bare vel 20 år etter hans død kom det en autorisert utgave. Nå er han i himmelen og skal komme igjen på dommens dag for å dømme de kristne fordi de ikke har trodd på Koranen.

Next

Islam og ramadan

nrk skole islam

Da angrep hæren fra Mekka. I islam er ikke mennesket født med synd og trenger derfor ingen frelser for å komme til himmelen. I alle fall avviker Koranens bibelstoff fra Bibelens gjengivelser på en lang rekke punkter. Daglig leder Shabana Rehman og organisasjonssekretær Morten Gullberg skriver i i dag at Fafo-rapporten viser behovet for sterkere innsats mot frihetsinnskrenkingene. De kanskje mest kjente er Den Nådige og Den Barmhjertige.

Next

Islam og ramadan

nrk skole islam

De regnet med tolv imamer etter hverandre. Sjiaene inne «Tolversekten» venter ennå på at den tolvte imamen skal komme tilbake. Han var da midt i førtiårene, og hans tilhengere brukte hans nære slektskap med Muhammed som argument for ham. I kristendommen regnes Jesus som guddommelig og eksisterende fra evighet av. Nord-India ble vunnet i 712, og året før hadde de krysset Gibraltarstredet. De kalles Bokens Folk og skal respekteres fordi de har tatt de første skrittene på veien til å bli muslimer.

Next

Pilegrimsreise og id

nrk skole islam

Sammenlignet med kristen etikk er islamsk etikk slik vi finner den i sharia, mye mer detaljert. Men Muhammed organiserte forsvaret av Medina ved å grave skyttergraver rundt byen. Ulike retninger innen islam Vi har tidligere pekt på det store skillet som oppstod mellom sunni- og sjia-islam. Men islam avviser at Jesus var Guds Sønn og dermed guddommelig. Det var andre som skrev dem ned på papyrus, steintavler, kamelbein osv. Men Allah har gitt to unntak der man kan vite sikkert hva som blir resultatet på dommens dag. I Koranen står følgende om Jesu død Sur 4,155-156 : : ….

Next

Pilegrimsreise og id

nrk skole islam

Han har med seg en del av selveden himmelske Koranen. Man vet ikke om man har gjort nok gode og ikke for mye av onde gjerninger til at det holder. Den første muslim var ikke Muhammed, men de første menneskene — Adam og Eva. Profeter og sendebud Det som skjedde med de første menneskene, fortsatte å skje med deres etterkommere. Muslimene har en egen lære om Koranens tilblivelse.

Next