Orkdal legesenter. Selvbetjening 2019-11-20

Orkdal legesenter

orkdal legesenter

Du kan også bestille time på nett. Kvalifikasjoner: - Søkere må ha norsk autorisasjon som lege - Du behersker norsk, svensk, eller dansk, muntlig og skriftlig - Personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevner vektlegges Arbeidsoppgaver: - Kurativt pasientnært arbeid som fastlege Andre opplysninger: - Krav til førerkort Vi ønsker en medarbeider som er utadvent og har lett for å komme i kontakt med mennesker. Dette krever også pasientens samtykke, og vil bli forespurt der det skulle være aktuelt. Hun er effektiv, det skal hun ha men samtidig føler jeg ikke at hun ikke bryr seg om meg. I kommunen finnes et variert kulturtilbud med mange aktive lag ¿ og foreninger. Telefontid ved Orkdal legesenter alle hverdager: kl 09.

Next

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO)

orkdal legesenter

Utenom kontorenes åpningstider og for tilreisende i Oppdal kommune som har behov for legevakt ta kontakt med legevaktsentralen. Veldrevet praksis med 3 leger. Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Det er også åpnet en mulighet for å se hvilke resepter som er blitt hentet ut fra apoteket. Det skjer også store utbygginger i kommunen både i forhold til boliger og bedrifter.

Next

OPPDAL LEGESENTER DA

orkdal legesenter

Timebestilling gjøres kun per telefon 72 48 78 60. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling. Kommunen har gode tjenestetilbud innenfor alle områder, hvorav 3 oppvekstsenter, god barnehagedekning og et omsorgssenter. Alle kostnader ved utekontoret dekkes av Snillfjord kommune. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. For deg som har fastlege ved vårt legesenter kan du unngå telefonkø ved å bestille time og resepter via hjemmesiden, via sms eller via Helseresponsappen som du kan laste ned til din smarttelefon.

Next

Helse

orkdal legesenter

Det er for tiden er det leid ut lokaler til jordmor og fotterapeut. Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Dersom du skal ta opp flere problemstillinger ber vi deg bestille dobbelttime. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Der blir du møtt av en erfaren sykepleier. Jeg har nå vært hos henne ca fem-seks ganger. Du trenger ikke ringe oss hvis du er forsinket til timen din.

Next

BUP, Poliklinikk Orkdal

orkdal legesenter

Akutt skade og sykdom, og pasienter som ikke kan vente til dagen etter på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad prioriteres. Nåværende praksisinnehaver har betjent listen siden 2015 med 3 kliniske dager i uken. Ved å logge deg inn på helsenorge. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Listelengden er i dag 1000. Innbyggere i Oppdal kommune har nå fått kjernejournal. Byen ligger en halv time fra Trondheim og en time fra Værnes.

Next

Orkdal kommune Helse og omsorg

orkdal legesenter

Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege. Kølappsystem Tast inn ditt bestillingsnummer automaten ved inngangen. På den kurative dagen ved utekontoret vil man av og til ha pasienter ved Snillfjord helsestasjon. Snillfjord Legekontor er et utekontor under Orkdal Legesenter. Fra 2020 er Orkdal en del av Orkland kommune, som vil bli et betydelig regionalt tyngdepunkt sør-vest i Trøndelag. Dine innspill hjelper oss med å gjøre nettstedet bedre.

Next

Orkanger Legesenter

orkdal legesenter

Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner. Kommunen har et offensivt næringsliv og er et viktig service- og handelssenter for mer enn 50 000 innbyggere. Vi svarer ikke på tilbakemeldingen. Kommunen er lokalisert mellom Trondheimsleia og Trollheimen, der byen Orkanger er kommunesenter. Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.

Next

Fastleger i Orkdal kommune i Sør

orkdal legesenter

. Følg med på infoskjermene, som viser når det blir din tur. Gå til Snillfjord legekontor er åpent for pasienter på torsdager fra kl. Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning. Drop-in Vi har drop-in timer hver dag mellom kl.

Next

Orkdal kommune Helse og omsorg

orkdal legesenter

Kirsten Vikan Opdahl: mandag og torsdag kun torsdag tom. Velg din tilbakemelding Ja Nei Tilbakemelding Hva lette du etter? Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Søknadsdokumenter vil ikke bli returnert. Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Telefonnummer til Orkdal Legesenter er 72 48 78 60. Tannleger og apotek i 1.

Next

Orkdal og Agdenes lensmannskontor

orkdal legesenter

System X journal system med integrert telefonløsning brukes. Jeg har hatt flere stressede og litt uempatiske fastleger de siste årene, og derfor var jeg veldig glad etter min første legetime med Vilija. Den nye kommunen har et allsidig næringsliv innenfor landbruk, havbruk, industri, handel og reiseliv. Det er ikke alltid du blir vurdert til å være så alvorlig syk at du må til lege umiddelbart. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til: St. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Legehjemmel innehaver, Anne Lise Fossmo på tlf.

Next