Zš strossmayerovo náměstí. GYMPRA 2019-11-19

GYMPRA

zš strossmayerovo náměstí

Náměstí tedy bylo přejmenováno zpět na Strossmayerovo. Jako fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je ZŠ Korunovační dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Koordinátorem Pébéčka byl Martin Provazník. Volnočasové aktivity a vybavení: grafický, keramický, hrnčířský, hudební a dramatický kroužek, florbal, angličtina, kroužek náboženství, kroužek pedig — moderní košíkářství a ruční práce, škola v přírodě, pobyt na horách, školní knihovna, zahrada, sportovní hřiště s umělým povrchem, pingpongový stůl, malá horolezecká stěna, v každé třídě interaktivní tabule. Ve škole probíhají jednou měsíčně biblické hodiny s evangelickým farářem a čtyři bohoslužby za rok, dvě na půdě školy a dvě v patronátním sboru U Jákobova žebříku.

Next

Školní akademie ZŠ Strossmayerovo náměstí — ČT24 — Česká televize

zš strossmayerovo náměstí

Dát jim základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Jeho cílem je poskytnout dětem základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a praktickému jednání. Volnočasové aktivity a vybavení: florbal, stolní tenis, míčové hry, keramika, tanec, výtvarné a rukodělné aktivity, šachy, kroužek Věda nás baví, Intellectus, horolezectví, Odpolední anglický klub, flétna, vaření, dramatický kroužek, program Ped Academy; keramické dílny, sportovní hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a gymnastická hala, stolní tenis a fotbal na chodbách, odborné učebny, wifi, interaktivní tabule, počítače a digitální hnízda, žákovská dotyková zařízení. Během školního roku pořádá škola celou řadu mimoškolních akcí za účasti rodičů. Jižní část náměstí byla v roce přeměněna na pěší zónu. Pébéčko na základních školách na Praze 7 bylo pilotním projektem, kde jsme v roce 2017 zkoušeli novou verzi platformy D21.

Next

Základní škola Pošepného

zš strossmayerovo náměstí

Předsedkyně školské rady: Jana Skalková, Kontakt: Františka Křížka 2 tel. Do té doby se zdejšímu prostoru lidově říkalo Před kostelem. Areál školy přímo sousedí s Kunratickým lesem. Ve škole jsou aktivní dva spolky rodičů. V rámci zvyšování kvality výuky je od 2.

Next

Sportovní gymnastika

zš strossmayerovo náměstí

Na škole pracuje několik speciálních pedagogů, což umožňuje zajišťovat odborně podpůrná opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. O jednom typu univerbizovaných pojmenování míst na -ák. Cíleně jsou zapojovány efektivní metody a formy práce s dětmi, a to od projektového vyučování přes experimenty po praktické ověřování dovedností a vědomostí. Při škole funguje spolek rodičů, informace na webu školy. .

Next

Školní akademie ZŠ Strossmayerovo náměstí — ČT24 — Česká televize

zš strossmayerovo náměstí

Setkání s budoucími prvňáčky bude v červnu. Volnočasové aktivity: výtvarné kluby, keramika, výuka moderního tance, angličtina, výuka hry na hudební nástroje, kreativní, sportovní, historický kroužek zdarma v rámci školní družiny. Toto období je nejbohatší na změny a je stádiem formování osobnosti. Matematika se vyučuje dle principů metody profesora Hejného, od 1. Základní školy získaly na Pébéčko od radnice MČ Praha 7 50 000 Kč.

Next

GYMPRA

zš strossmayerovo náměstí

Od roku 2012 zde funguje přípravná třída a od roku 2015 otevírá škola jednu první třídu s programem Montessori. Hodiny anglického jazyka máme ve všech třídách půlené. V 10, 14 a 16 hodin je pro zájemce sraz vždy u recepce školy. Na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory je věnována speciální péče dětem se specifickými poruchami učení. Výuka anglického jazyka od 1. Škola vyučuje na prvním stupni programem s prvky Step by Step — Začít spolu.

Next

ZŠ Strossmayerovo náměstí

zš strossmayerovo náměstí

Na škole pracuje celkem sedm asistentek a speciální pedagog. Žáci pracují pod vedením aprobovaných učitelů v učebně s nejmodernějším technickým vybavením. Plamínkové je základní školou s rozšířenou výukou jazyků s dlouholetou tradicí. V letech 1961 až 1968 neslo náměstí jméno Kopeckého náměstí, podle komunistického politika. V budově na Strossmayerově nám. Zuzana Novotná, Předsedkyně školské rady a spolku rodičů Montessori Korunka: Dita Castrillo,, tel. Zároveň je vybavena speciální airtrack odrazovou plochou pro nácvik již složitější akrobacie pro naše gymnasty.

Next

Strossmayerovo náměstí

zš strossmayerovo náměstí

Desku odhalili předseda chorvatského parlamentu a starosta. Cvičíme v : ZŠ Strossmayerovo náměstí Strossmayerovo nám. Volnočasové aktivity a vybavení: knihovna, výtvarný ateliér, keramická dílna a dvě pece, tělocvična na míčové hry a gymnastiku, venkovní osvětlené hřiště s umělým povrchem, 37 kroužků, interaktivní tabule, každoročně letní školka o prázdninách. Miroslava Müllerová, Kontakt: Umělecká 8 tel. Škola nabízí výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny. V každé třídě je přítomen asistent pedagoga.

Next

Strossmayerovo náměstí

zš strossmayerovo náměstí

Náměstí bylo po Kopeckém pojmenováno hned dvakrát. Volnočasové aktivity: kroužky jazykové, výtvarně-pracovní, sportovní, dramatický kroužek, vaření, florbal, taneční kroužek, kroužek skupinových her, čtenářský klub, klub deskových her. Naše základní škola leží v srdci Jižního Města, v městské části Chodov. Odpolední setkání budoucích prvňáčků a rodičů s vedením školy: 20. V každém ročníku nabízí škola jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu v 1.

Next

Sportovní gymnastika

zš strossmayerovo náměstí

Školní družina je v provozu od 6. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Pedagogy a třídy pravidelně navštěvuje psycholog. Den otevřených dveří: Strossmayerovo nám. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě, z toho jarní na kolech a týdenní zimní pobyt s lyžemi.

Next